Header 400 4

Onze boerderij

Op het bedrijf zorgen we voor 55 melkkoeien en 50 stuks jongvee, er is 36 hectare land waar de koeien in de zomer buiten lopen. We beschikken over een kaasmakerij en kaasopslag, diverse loodsen en onze boerderij uit rond 1850. Verder lopen er ongeveer 15 kippen rond, hebben we 2 geiten, een hond en een kat.

Adopteer een Koe

headerkoeAdopteer een Koe is een programma van Stichting Koevoet. Door het adopteren van een koe komen boeren en burgers met elkaar in contact. Naar onze overtuiging draagt deze verbinding bij aan wederzijds begrip en bewustzijn. De boerderijen die bij Adopteer een Koe zijn aangesloten hebben een duurzame bedrijfsvoering en staan open voor burgers op hun erf. Zij vertellen graag over hun dieren, hun bedrijf en hun producten.

Bekijk de website

 

Foto overzicht boerderij